Piotr Baranowski psychiatra

Dr n. med. 

 • Specjalista psychiatra dorosłych.

 • Adiunkt Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 • Ordynator I oddziału dziennego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

 • Absolwent 4-letniego atestowanego kursu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 • Diagnostyka i leczenie:

  • depresji,

  • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,

  • zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych i innych zaburzeń nerwicowych,

  • schizofrenii i innych psychoz,

  • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w tym choroby Alzheimera.