Jagoda Mroczek psychoterapeuta

Mgr psychologii

  • Absolwentka Wydz. Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Ukończyła kurs psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej pod kierunkiem Jacka Rydlewskiego oraz kurs Otwartego Dialogu skierowany do personelu pracującego z pacjentami psychiatrycznymi.
  • Posiada doświadczenie pracy terapeutycznej z dziećmi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
  • Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji (obecnie kończy edukację w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej).
  • Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.
  • Prowadzi diagnostykę, konsultacje i psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.