Małgorzata Kuźmitowicz psychiatra

 

Lek. med. specjalista psychiatra dorosłych

  • prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osób dorosłych
  • doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, poradniach zdrowia psychicznego oraz w zespole psychiatrycznej opieki środowiskowej
  • od 2015r. pełni obowiązki kierownika Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego w Lubinie